yydg.net
当前位置:首页 >> 50 850 5脱式计算 >>

50 850 5脱式计算

(850-50)÷25*30=800÷25x30=8x100÷25x30=8x4x30=32x30=960 谢谢,请采纳

这道题等于950+10=950+10=960,根据的是先做除法再做加法,按照四则运算的运算顺序进行计算

49*50+50*51+51*52+52*53+……99*100=99*100*101/3-49*50*51/3=333300-41650=291650

850÷5÷2*4=850 ÷ (5x2)x4=850 ÷ 10 x 4=85 x 4=340 希望我的回答对您有帮助,满意请采纳,谢谢.

干什末?12x28 32x45 65x18 13x65 15x47 12x54 23x56 48x56 14x94 87x98 45x15 45x26 12x85 13x45 16x58 32x4715x23 45x12 14x25 36x47 36x58 12x65 16x25 19x8145x18 26x25 15x24 16x85 13x54 54x86 65x49 32x5866x15 112x45 118x92

1、 1.25*(8+10)=1.25*8+1.25*10=10+12.5=22.52、1.24+0.78+8.76=(1.24+8.76)+0.78=10+0.78=10.783、1/2-(4/5-1/2)=1/2+1/2-4/5=1-4/5=1/54、4800÷25÷4=4800÷(25x4)=4800÷100=4800÷100=485、2/5-(3/8-3/5)=2/5+3/5-3/8=1-3/8=5/86、3/4-

408-12*24 = 408 - 288 = 120 (46+28)*60 = 74 x 60 = 4440 42*50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420*(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016*35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8*[(10-6.76)÷1.2] = 0.8

你好:850÷5可以这样简便计算:850÷5=(500+300+50)÷5=500÷5+300÷5+50÷5=100+60+10=170

3乘5乘6 =15乘6 =90

脱式计算是一个数学学科术语,即递等式计算,把计算过程完整写出来的运算,也就是脱离竖式的计算. 950+50÷5=950+10=960.

相关文档
sgdd.net | 369-e.com | | famurui.com | ddgw.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com