yydg.net
当前位置:首页 >> 耐四字词 >>

耐四字词

刻苦耐劳 刻苦:很能吃苦;耐:禁得起、受得住.工作勤奋,经得住繁重的劳累. 耐人寻味 耐:禁得起;寻味:探索体味.意味深长,值得人仔细体会琢磨. 俗不可耐 俗:庸俗;耐:忍受得住.庸俗得使人受不了. 吃苦耐劳 耐:禁受得住.能过困苦的生活,也经得起劳累. 急不可耐 急得不能等待.形容心怀急切或形势紧迫. 耐人咀嚼 指耐人寻味. 忍苦耐劳 经得起艰苦的工作和生活.

耐人寻味_成语解释 【拼音】:nài rén xún wèi 【释义】:耐:禁得起;寻味:探索体味.意味深长,值得人仔细体会琢磨.耐辱居士_词语解释 【拼音】:nài rǔ jū shì 【解释】:1.唐司空图的自号.

耐人寻味、 吃苦耐劳、 耐霜熬寒、 万不耐一、 耐人咀嚼、 耐人玩味、 俗不堪耐 耐人寻味: 忍苦耐劳: 经得起艰苦的工作和生活.耐人咀嚼: 指耐人寻味.刻苦耐劳: 刻苦:很能吃苦;耐:禁得起、受得住.工作勤奋,经得住繁重的劳累.急不可耐: 急得不能等待.形容心怀急切或形势紧迫.俗不可耐: 俗:庸俗;耐:忍受得住.庸俗得使人受不了.耐人寻味: 耐:禁得起;寻味:探索体味.意味深长,值得人仔细体会琢磨.吃苦耐劳: 耐:禁受得住.能过困苦的生活,也经得起劳累.

中华在线词典:守耐 :shǒu nai 1.坚持忍耐.争耐 :zhēn nai 1.怎奈. 挨耐 :āi nai 1.忍受. 难耐 :nán nai 1.不能忍受.忍耐 :rěn nai 1.把痛苦的感觉或某种情绪抑制住,不使表现出来.亦谓在困苦的环境中坚持下去. 俗不可耐 sú bù kě

耐用、耐心、耐劳、能耐、耐性、耐久、耐力、忍耐、耐看、耐烦、叵耐、耐冬、耐面、可耐、耐热、耐、耐受、禁耐、耐静、耐饱、耐水、耐何、耐辱、等耐、容耐、挨耐、耐官、讵耐、耐洗、耐实、守耐、耐旱、耐罪、耐痛、争耐、耐寒、按耐、耐朵、耐磨、颇耐耐格、耐苦、耐暑、耐穿、耐笃、耐战、宁耐、耐事、耐火、难耐、耐纶、不耐、耐酸、不耐烦、耐童儿、耐辛苦、耐受力、耐久朋、忍耐力、不可耐、耐火砖、末耐何、耐用品、急不可耐、俗不可耐、刻苦耐劳、吃苦耐劳、忍苦耐劳、耐人咀嚼、耐心烦儿、耐心耐肠、耐心耐意、不宁不耐

耐人寻味、耐霜熬寒、耐人咀嚼、耐人玩味

耐劳、耐心、耐力、耐久、耐性、耐烦、耐看、忍耐、叵耐、能耐、耐实、等耐、 耐面、耐热、耐穿、耐、耐冬、耐受、耐罪、耐苦、耐官、耐辱、挨耐

耐字打头的四字成语 :耐人寻味、耐人玩味、耐霜熬寒、耐人咀嚼

耐开头的成语 :耐人寻味、 耐霜熬寒、 耐人玩味、 耐人咀嚼

耐人寻味.纵横沙场

lyxs.net | btcq.net | xaairways.com | hbqpy.net | zxsg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com