yydg.net
当前位置:首页 >> 乘除法竖式计算题 >>

乘除法竖式计算题

四年级上册除法竖式练习题 阅读:70162013-01-19 20:10 标签:杂谈 92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40= 93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20= 565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50= 84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71= 164÷22= 1350÷51= 196÷39=

3.5*6.3 0.72*1.5 2.05*0.4 12.4*27 2.3*12 6.7*0.3 2.4*6.2 0.56*0.246.7*0.3 0.56*0.04 3.7*4.6 0.29*0.376.5*8.4 56*1.3 3.2*2.5 2.6*1.080.87*7 3.5*16 12.5*42 1.8*230.37*0.41 1.06*25 7*8.06 0.6*0.3927*0.43 1.7*0.45 1.2*1.4 0.37*8.40.86*1.

坚式练习 144÷9= 97*3= 352÷5= 296÷4= 860÷2= 220*9= 153*5= 357÷6= 75÷5= 42*3= 615÷5= 74*5= 74*8= 50÷6= 200÷7= 121*4= 510÷9= 194÷2= 516*6= 100÷2= 43*8= 125*5= 415÷4= 453÷6= 705÷7= 321*3= 874÷3= 870*3= 352÷5= 429÷6=

6.3+0.87+3.7+8.16=18.75-0.43-4.57=7.2+2.8=0.36+0.64=8-2.5=1.83+2.7=13.8+9.9=3.8+4.29+2.1+4.2=8.3-2.63=32.8+5.6+7.2=3.5+7.6=12-6.2-3.8=1.7+0.43+3.3=5.4-2.5-1.4=0.99+1.8=2.56-0.37=3.9+2.03=2.14-0.9=7.15*22 90.75÷3.3 3.68*0.

42.3/69603/489.32/7

5.6*2.93.77*1.80.02*965.22*0.39.99*0.024.67*0.95*2.441.666*6.19.432*0.0025.6 ÷6.21.7÷0.032.41÷0.7用竖式计算0.396÷1.2= 0.756÷0.36= 15.6*13=0.18*15= 0.025*

1.5+3.5=5 5.5-4.6=0.9 7.9X5.6=44.24 89.6除以6.5=13.784615.

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com